Колкаво е нивото на проактивна транспарентност кај јавните институции во РСМ во 2020 година

Колкаво е нивото на проактивна транспарентност кај јавните институции во РСМ во 2020 година