Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Лифлет – Спречи го ширењето на КОВИД-19

Лифлет – Спречи го ширењето на КОВИД-19

Едукативниот лифлет „Спречи го ширењето на Ковид-19“ има за цел да ги информира граѓаните за целта и значењето на пристапот на следење на контакти во спречувањето на ширењето на пандемијата. Воедно целта на лифлетот е да ги охрабри граѓаните да придонесат во овој процес преку соодветна соработка со здравствените работници, а со цел навремено да се откријат и информираат сите лица кои биле во контакт со лице кое е позитивно на Ковид-19.

Лифлетот е подготвен во рамки на проектот „Унапредување на процесот на закрепнување и навремена реакција на ромската заедница во кризни состојби преку партиципативно и проактивно дејствување“, кој е поддржан од страна на Светската здравствена организација.

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre