Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Нови уредби со законска сила за време на вонредната состојба

Центарот за правна помош при Здружението ЕСЕ ги информира граѓаните дека стапија во сила новите владини одлуки, со важност од 27.04.2020, со кои се олеснува пристапот за остварување на права за социјалната заштита по основ на материјално необезбедени домаќинства, за лица со трајна или времена попреченост како и за лица со потреба за помош и нега од друго лице.

Поточно, за време на вонредната состојба секое материјално необезбедено домаќинство со вкупни приходи во износ под утврдената гарантирана минимална помош има можност во подрачните одделенија на ЦСР да поднесе барање за гарантирана минимална помош дури и во ситуација кога е избришан од евиденцијата за невработени лица или пак во текот на времената состојба му е прекинат работниот однос со спогодба или отказ. Податоците за приходите, имотот и имотните права по однос на барањето за гарантирана минимална помош ќе се прибираат по службена должност од страна на ЦСР, кој контролата за увид во состојбата на семејствата ќе ја изврши по два месеца од истекот на вонредната состојба. Исто така, на граѓаните кои се корисници на правото за надоместок заради попреченост или надоместок за помош и нега од друго лице а на кои им била утврдена и потребата од контролен преглед од надлежна лекарска комисија, овој рок им се продолжува за два месеци по истекот на вонредната состојба. Дополнително, со уредбата се овозможува и продолжување за покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси во домаќинството до септември 2020 година.

Read more...

Нови уредби со законска сила за време на вонредната состојба

Центарот за правна помош при Здружението ЕСЕ ги информира граѓаните по однос на новите владини одлуки и Уредби со законска сила,со важност од 23.04.2020, кои се во насока на релаксирање на рестриктивните мерки во слободното движење на граѓаните истовремено и со мерки за постепено економско заживување на стопанството.

Поточно, за време на вонредната состојба се намалува ограничувањето на движењето односно забраната за движење за време на работните денови ќе почнува од 19.00 часот и ќе трае се до 05.00 часот наутро,  додека пак за време на викендите ќе почнува од 15.00 часот сабота и ќе трае до понеделник до 05:00 часот наутро. Со оваа одлука, лицата над 67 годишна возраст ќе им биде дозволено движење во работните денови од 05:00 часот наутро до 12:00 часот на пладне а додека пак младите лица до 18 години ќе можат да излегуваат од 13:00 часот до 19:00 часот. Во сабота, на лицата над 67 години им се дозволува движење од 05:00 часот наутро до 11:00 часот а на младите лица до 18 години ќе можат да излегуваат од 12:00 часот до 15:00 часот.

Read more...

[Webinar] Justice during a pandemic: Legal empowerment approaches during the COVID-19 crisis

 On Tuesday April 14th, 2020, at 10am ET / 2pm GMT, we held a virtual round table discussion on how our legal empowerment work can address the justice challenges brought about or aggravated by the pandemic.

You can listen to a recording of the webinar here 42.

This webinar 42, moderated by Marlon Manuel (@marlonmanuel), Senior Advisor to the Global Legal Empowerment Network, featured a conversation with Namati’s CEO Vivek Maru (@vivekmaru) and key members of the Global Legal Empowerment Network.

Read more...

Уредби со законска сила од особена важност за граѓаните за време на вонредната состојба

Центарот за правна помош при Здружението ЕСЕ настојува благовремено да ги информира граѓаните по однос на донесените владини Уредби со законска сила за кои сметаме дека се од исклучителна важност и адекватни на потребите во периодот на вонредната состојба и завршувањето на почитувањето на превентивните мерки од пандемијата со корона вирусот КОВИД-19. Притоа, напоменуваме дека од исклучителна важност за граѓаните е да ги запазуваат роковите, како и да ги исполнуваат условите утврдени со уредбите, како обврска за остварување на некое право предвидено во следниве Уредби со законска сила:

Read more...

Итни препораки за соработка и координација на надлежните институции за заштита на жените кои претрпеле семејно насилство во услови на криза и вонредна состојба

Здружението ЕСЕ на 10 април 2020 ги достави следниве препораки за соработка и координација на надлежните институции за заштита на жените кои претрпеле семејно насилство во услови на криза  и вонредна состојба, до следниве институции:

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre