Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Едукативна средба со жителите на Делчево

На 29.03.2019 г, го промовиравме правото на пристап до информации од јавен карактер и со жителите на Делчево, во соработка со КХАМ.

Истото е во рамки на процесот за Отворено Владино Партнерство и заложбата за унапредување на правото за пристап до информации од јавен карактер.

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre