Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Ги запознавме жителите на Битола со мерките за вработување на АВРМ

На 09.04.2019, ја спроведовме и третата едукативна работилница за запознавање со мерките, програмите и услугите за вработување за 2019 година. Овојпат со жителите на општина Битола. Истата ја спроведовме во соработка со МКЦ, Битола.

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre