Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Средба на граѓански организации за формирање на регионална мрежа за примена на социјална отчетност за пристап до здравствени услуги

Денес, 12.05.2021, се одржа втората средба на граѓански организации од регионот на југоисточна и централна Европа, на која се дискутираше за потребите, можностите и следните чекори за регионална соработка во насока на практикување на методологиите за социјална отчетност за унапредување на пристапот до јавни здравствени услуги. Средбата е дел од активностите на ЕСЕ поддржани од PAI и COPASAH.

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre