Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

04ти Февруари – Светски ден за борба против ракот

Денес на Светскиот ден за борба против ракот, Здружение ЕСЕ бара да се зголеми опфатот на жените со Програмите за скрининг (рано откривање) на ракот на грлото на матката и ракот на дојката, на Министерството за здравство.

Напоменуваме дека во 2020 година само 5,6% од жените од целната возрасна група биле опфатени со скрининг на рак на грлото на матката. Додека во истата година со скрининг на рак на дојка се опфатени поразителни 0,3% од жените на возраст од 50 до 69 години.

Состојбите се уште понеповолни помеѓу жените Ромки, односно во периодот од 2012 до 2019 година, само 16% од жените Ромки на возраст од 24 до 60 години биле опфатени со скрининг на рак на грлото на матката. Во истиот период (2012 – 2019) со скринингот биле опфатени 28% од жените на национално ниво.  ,

Светскиот ден за борба против ракот се одбележува секоја година на 04-ти февруари, како иницијатива на Меѓународната унија за контрола на ракот . Мотото на Светскиот ден за 2022 година е „Да го затвориме јазот во пристапот до здравствената заштита.

Кампањата на Светскиот ден за борба против ракот во 2022 година се однесува на разбирањето и препознавањето дека постојат нееднаквости во пристапот до здравствена заштита на светско ниво. Потребно е отворено да погледнеме на предизвиците и да ги погледнеме овие потврдени факти:

  • Нееднаквоста во пристапот до здравствена заштита за карциноми чини животи
  • Луѓето кои бараат здравствена заштита поврзана со карцином се соочуваат со бариери на секој чекор
  • Финансискиот приход, образованието, местото на живеење и дискриминацијата по однос на етничка припадност, род, сексуална ориентација, возраст, попреченост се само некои од факторите кои можат негативно да влијаат врз пристапот до здравствена заштита
  • Недостатоците ги засегаат сите, вклучувајќи ве и вас и вашите сакани
  • Овие бариери не се запишани во камен. Тие можат и мораат да бидат променети.

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre