Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

Опфат на жените Ромки со Програмата за скрининг на рак на грло на матката

Опфат на жените Ромки со Програмата за скрининг на рак на грло на матката

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар