Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

Оцена на степенот на реактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2016 година

Оцена на степенот на реактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2016 година

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар