Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Приказ на Реактивната и Проактивната транспарентност кај јавните институции за 2019 година

Приказ на Реактивната и Проактивната транспарентност кај јавните институции за 2019 година

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар