Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Анализа на нивото на Реактивна транспарентност кај јавните институции за 2019 година

Анализа на нивото на  Реактивна транспарентност кај јавните институции за 2019 година

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар