Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Трговија со луѓе за 2018 година

Трговија со луѓе за 2018 година

Во овој инфографик се прикажани податоците за трговијата со луѓе во 2018 година, како и податоци за периодот од четири години претходно, соодветно на нивната расположливост.

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар