Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Каква е состојбата со трговијата со луѓе во РСМ?

Каква  е состојбата со трговијата со луѓе во РСМ?

Што треба да преземат државата и државните институции?

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар