Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Прирачник за буџетска анализа и толкување на буџетски податоци наменет за граѓански организации во Република Северна Македонија

Прирачник за буџетска анализа и толкување на буџетски податоци наменет за граѓански организации во Република Северна Македонија

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар