Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Со 38.3 милиони УСД добиени со заем од Светска Банка, Владата се справуваше со последиците од COVID-19

Со 38.3 милиони УСД добиени со заем од Светска Банка, Владата се справуваше со последиците од COVID-19

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар