Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Колкаво е нивото на реактивна транспарентност кај јавните институции во РСМ во 2020 година

Колкаво е нивото на реактивна транспарентност кај јавните институции во РСМ во 2020 година

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар