Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Колкаво е нивото на реактивност и проактивност кај јавните институции во РСМ во 2020 година

Колкаво е нивото на реактивност и проактивност кај јавните институции во РСМ во 2020 година

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар