Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Во пандемија нема скрининг на карцином на дојка - Aнализа на спроведувањето на програмата за рана детекција на карцином на дојка во 2020

Во пандемија нема скрининг на карцином на дојка - Aнализа на спроведувањето на програмата за рана детекција на карцином на дојка во 2020

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар