Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

И детската кардиохирургија ли ќе биде во приватни раце?

Клиниката за детска хирургија ќе премине во јавно-приватно партнерство. Односно кардиолошките интервенции кај децата кои ќе се вршат во приватната болница и истите ќе бидат покриени од страна на Фондот. Останува отворено прашањето дали станува збор за јавно приватно партнерство или уништување на јавното здравство?

Министерот за здравство, Венко Филипче, вели дека овој систем се планира да функционира до изградбата на новиот Клинички центар со цел да се обезбедат здравствени услуги за пациентите во подобри инфраструктурни услови. Според него, нè станува збор за трансфер на медицинскиот персонал во некоја приватна болница.

Повеќе...

Со новиот Предлог-буџет за 2019 година, министерството за здравство значително ќе ги подобри здравствените услови и услуги за лекување на пациентите

Со новиот Предлог-буџет за 2019 година, министерството за здравство значително ќе ги подобри здравствените услови и услуги за лекување на пациентите

Со новиот Предлог-буџет за 2019 година Буџетот ќе изнесува 6,3 милијарди денари, односно 300 милиони денари повеќе, во споредба со буџетот од 2018 година. Министерот за здравство, Венко Филипче вели дека буџетот е креиран според потребите на граѓаните и со истиот значително ќе ги подобрат здравствените услови и услуги за лекување на пациентите. Според него со реконструкција и изградба на нови јавно-здравствени установи ќе се подобрат условите за работа и ќе се подигне квалитетот на функционирање на установите.

 Предвидени капитални инфраструктурни проекти за 2019 година се:

 • Завршување на градежните активности на реконструкција на „Св. Еразмо“ - Охрид;

 • Продолжување со градежни активности во општа болница - Струмица;

 • Завршување на градежни активности „Бункер за линеарен акцелератор“ ЈЗУ „8 Септември“ - Скопје;

 • Започнување со активности за изградба на нова болница во Струга;

 • Започнување со активности за нова градска болница во Скопје;

 • Започнување со реконструкција и адаптација на КАРИЛ;

 • Изградба на амбуланти во рурални средини;

 • Изградба на Центар за цистична фиброза и Центар за палијативна нега и лекување во Институтот за белодробни заболувања кај децата - Козле;

 • Изградба на центар за палијативна нега и лекување во општата болница - Кавадарци;

 • Изградба на втора фаза на болницата во Кичево, со што Кичево ќе добие современа болница по највисоки здравствени стандарди и ќе прерасне во регионален центар за здравствена заштита. 

  Повеќе...

40 жени годишно умираат од карцином од грлото на матка

Алармантен е бројот на жени кои умираат од карцином на грлото на маката годишно. Дури осум случаи на карцином од овој тип се откриени од јануари до септември годинава. Во Макдедонја сè уште мал број на жени се вклучени во Програмата за скрининг на грлото на матката која е неопходна за превенција и рано откривање на оваа болест.

 „Од вкупниот број на регистрирани смртни случаи од карцином на грло на матка починале 30 лица, од кои млада жена на возраст од 25 до 27 години. Во првите девет месеци од годинава беа направени 31.630 ПАП тестови. Оваа година кај возрасната група од 24 до 35 години откриен е карцином кај 5 жени во рамки на организираниот скрининг и тоа во Битола, Кочани, Скопје и Струмица, додека кај возрасната група од 36 до 60 години откриени се 3 случаи на инвазивен плочест карцином во Куманово, Охрид и Ресен“- вели м-р д-р Силвана Ончева од Институтот за јавно здравје.

Повеќе...

Собранието го донесе ребалансот на буџетот за 2018 година

Собранието на Република Македонија по тридневна расправа со 53 гласа „за“ и 13 „против“ го усвои дополнетиот ребаланс на Буџетот за 2018 година со кој се направени корекции на расходната страна со цел обезбедување финансиска поддршка за општините и зајакнување на фондовите за здравствено осигурување (ФЗОМ), пензиско и инвалидско осигурување (ПИОМ) и Агенцијата за вработување.

Со ребалансот на Буџетот за 2018 година извршена е реалокација на средства помеѓу буџетските корисници, алоцирање на дополнителни средства во износ од 660 милиони денари во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, со цел непречена исплата на пензиите и транзициските трошоци за вториот пензиски столб, обезбедени се дополнителни 763 милиони денари во Фондот за здравствено осигурување со цел непречено остварување на право на здравствена заштита и боледувања, како и дополнителни средства во износ од 451 милиони денари на Агенцијата за вработување на Република Македонија за исплата на надоместокот по основ на невработеност. Намалени се одредени позиции кај капиталните расходи на буџетските корисници кај кои е евидентирана забавена динамика на реализација, воглавно проекти финансирани со кредити.

Повеќе...

Integrating mental and physical health care

People with severe mental disorders, such as severe depression, bipolar disorder and schizophrenia, generally die 10-20 years earlier than the general population. Most of these premature deaths are due to physical health conditions that could be prevented with better access to quality health services. 

WHO has released evidence-based guidelines to help manage physical conditions such as heart disease, diabetes or hepatitis in adults with severe mental disorders.

More about mental health

Full text of guidelines

 In case you missed it ...
Adolescent mental health

Depression is one of the leading causes of illness and disability among adolescents. When adolescent mental health conditions are not addressed, they extend into adulthood, impairing both physical and mental health and limiting opportunities to lead fulfilling lives. Mental health promotion and prevention are key to helping adolescents thrive.

Key facts about adolescent mental health

 https://mailchi.mp/who.int/new-global-commitment-to-primary-health-care-for-all-934885?e=59f38f0911

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар