Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Words & Deeds - Holding Governments Accountable in the Beijing + 25 Review Process

Direct Link to Full 57-Page 2020 Report:

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/equalitynow/pages/2260/attachments/original/1582923378/B_25_Report_EN.pdf?1582923378

Извор: WUNRN – 04.03.2020

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар