Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

EU - Gender Equality: A Review of Progress - European Union

Direct Link to Full 2-PAGE European Parliament 2020 Document:

https://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Gender_equality_2020_final.pdf

Извор: WUNRN – 06.03.2020

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар