Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Women as Levers of Change: Unleashing the Power of Women to Transform Male-Dominated Industries

Foreign Policy Analytics

Direct  Link to 2020 2-PAGE EXECUTIVE SUMMARY:

https://www.womenasleversofchange.com/static/pdf/Women-As-Levers-Of-Change-English-Executive-Summary.pdf

Link to FULL 56-Page Report: https://womenasleversofchange.com/static/pdf/Women-As-Levers-Of-Change.pdf

Извор: WUNRN – 26.03.2020

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар