Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

Global Survey on Gender & Media - Preliminary Findings - UNESCO-GAMAG

Direct Link to Full 3-PAGE 2016 UNESCO-GAMAG Online Publication:

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/wmn2016_preliminary_report.pdf

 

Извор: WUNRN – 12.12.2016

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар