Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

FGM - Female Genital Mutilation & International Protection - End FGM European Network Position Paper

Direct Link to Full 15-Page 2016 Position Paper:

http://www.endfgm.eu/editor/files/2016/11/Position_paper_End_FGM_Network.pdf

 

Извор: WUNRN – 21.12.2016

 

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар