Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

Relating Quality of Employment to Informal Employment - WIEGO

Direct Link to Full 12-Page WIEGO 2016 Publication:

http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Carre-Negrete-Vanek-Relating-Quality-Employment-SB15.pdf

Извор: WUNRN – 11.01.2017

 

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар