Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Girls Not Brides Strategy 2017-2020 for Progress to End Child Marriage

Direct Link to Full 20-Page 2017 Publication:

http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2017/02/Girls-Not-Brides-strategy-2017-2020-ENG.pdf

 

Извор: WUNRN – 08.02.2017

 

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар