Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

Survey & Global Mapping of Women with Disabilities - Report

Direct Link to Full 53-Page 2016 Report:

http://womenenabled.org/pdfs/mapping/Global%20Disabled%20Women's%20Rights%20Advocacy%20Report%20March%2020th%202016.pdf

Извор: WUNRN – 16.02.2017

 

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар