Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Bill of Rights for Child Victims of Sexual Abuse & Exploitation

Via SVRI – Sexual Violence Research Initiative

Direct Link to ECPAT Document: http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/11/KnowYourRight_ENG_A2size.pdf

Извор: WUNRN – 23.02.2017

 

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар