Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Evidence to End FGM/C - A State-of-the-Art Synthesis on FGM/C: What Do We Know? - Power Point

Direct Link to Full 12-Slide 2017 POWER POINT:

http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2017RH_SOTASynthesisFGM_preso.pdf

 

Извор: WUNRN – 01.04.2017

 

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар