Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Toward an End to Child Marriage

Via SVRI – Sexual Violence Research Initiative

Direct Link to Full 94-Page 2018 Publication:

https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2018/08/Toward-an-End-to-Child_Marriage_Report_FINAL.pdf

Executive Summary – 10 Pages - https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2018/08/Child_Marriage_Report_execsummary.pdf

 

Извор: WUNRN – 25.09.2018

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар