Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Challenging Power, Fighting Discrimination: Call to Recognize & Protect Women Human Rights Defenders

Direct Link to Full 58-Page 2019 Amnesty International Report:

https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT3011392019ENGLISH.PDF

Извор: WUNRN – 07.12.2019

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар