Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

UNFCCC - Progress on Achieving Gender Balance COP 25

UNFCCC - The United Nations Framework Convention on Climate Change

UN Climate Change Conference – COP25 – December 2019

 Direct Link to Full 2-PAGE December 2019 WEDO Fact Sheet:

https://wedo.org/wp-content/uploads/2019/12/unfccc-progress-achieving-gender-balance-Dec-2019.pdf

Извор: WUNRN – 15.12.2019

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар