Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

EU - Digital Violence Against Women: New Forms of Violence & Approaches to Fight Them in Europe

Full 8-PAGE 2019 Edition IS ATTACHED. It deals with digital violence against women and presents selected approaches, initiatives and studies about how to address digital violence against women in Europe.

Извор: WUNRN – 23.12.2019

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар