Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Sustainable Development Goals Report - Noting Goal 5 on Gender Equality

Direct Link to Full 66-Page Sustainable Development Goals Report 2019:

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf

GENDER EQUALITY GOAL #5 Starts on Page 32.

Извор: WUNRN – 02.02.2020

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар