Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Соопштенија од Министерството за труд и социјална политика во врска со мерките и активностите за превенција од ширење на болеста COVID-19

Да се ослободат од работа лицата со попреченост кои одат со придружба

 

Известување за жртвите на семејно насилство 

 

Се продолжува важноста на претходно обезбедените потврди на име на родителот корисник на мерката за ослободување од работа поради грижа за дете со навршена возраст до 10 години

 

Формирани мобилни тимови на Црвен крст за набавки на неопходни продукти за лица во самоизолација 

 

Известување за корисниците на правото за надоместок за помош и нега од друго лице и надоместок за попреченост

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар