Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Community Paralegal Certification Program - Focus on Widows

Direct Link to 8-Page Widows-Focused White Paper:

https://globalfundforwidows.org/wp-content/uploads/2020/04/Paralegal-White-Paper.pdf

Извор: WUNRN – 10.05.2020

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар