Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

The Impact of Marriage & Children on Labour Market Participation

Direct Link to Full 20-Page Publication:

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/the-impact-of-marriage-and-children-on-labour-market-participation-en.pdf?la=en&vs=4514

Извор: WUNRN – 14.05.2020

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар