Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

Eurostat Newsreleases - May 2020

15 May - GDP down by 3.8% and employment down by 0.2% in the euro area

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294864/2-15052020-AP-EN.pdf/5a7ea909-e708-f3d3-8375-e2510298e1b8

19 May - China,USand EU are the largesteconomies in theworld

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-EN.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-60d4-7c2b509dda8e

20 May - Annual inflation down to 0.3%in the euro area

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294852/2-20052020-AP-EN.pdf/4d69f01b-fe9a-c248-2627-cc2059ca2f31

Извор: Еуростат – 05.2020

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар