Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

2020 International Day of the Girl - Equal Future GWI Toolkit

International Day of the Girl – 2020 GWI Toolkit

Direct Link to Full 19-Page Equal Future Toolkit:

https://graduatewomen.org/wp-content/uploads/2020/09/International-Day-of-the-Girl-2020-TOOLKIT-low-res.pdf

 

Извор: WUNRN – 10.10.2020

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар