Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Interlinkages Between Trafficking in Persons & Marriage

UNODC – UN Office of Drugs & Crime

Interlinkages between trafficking in Persons & Marriage

Direct Link to Full 116-Page 2020 Document:

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/UNODC_Interlinkages_Trafficking_in_Persons_and_Marriage.pdf

Извор: WUNRN – 17.10.2020

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар