Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Resources for Women Human Rights Defenders: Our Rights, Our Safety

Direct  Link to Full 133-Page 2020 Publication:

https://justassociates.org/sites/justassociates.org/files/our-rights-our-safety-whrd-manual_v1.1.pdf

Извор: WUNRN – 06.11.2020

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар