Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

2020 Sustainable Development Goals UN Report, Including Goal 5: Gender Equality

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS  2020 UN REPORT

68 Pages - The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf (un.org)

Website to explore the Report and SDG’s, and offering multilingual translations:

— SDG Indicators (un.org)

Report gives comprehensive attention to:

Извор: WUNRN - 01.12.2020

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар