Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Defining the Practices that Harm Women & Girls & Undermine Equality - State of the World's Population 2020

Direct Link to Full 164-Page 2020 Publication:

UNFPA_PUB_2020_EN_State_of_World_Population.pdf

DEFINING THE PRACTICES THAT HARM WOMEN & GIRLS & UNDERMINE EQUALITY

Извор: WUNRN – 09.12.2020

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар