Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

COVID-19 & Women's Leadership: From an Effective Response to Building Back Better

Direct Link to Full 11-Page 2020 Publication - English:

policy-brief-covid-19-and-womens-leadership-en.pdf (unwomen.org)

Извор: WUNRN – 31.12.2020

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар