Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Know Economic Abuse - Gender

Direct Link to Full 55-Page 2020 Report:

https://www.opinium.com/wp-content/uploads/2020/10/know-economic-abuse-report.pdf

Извор: WUNRN – 16.01.2021

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар