Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Results on NGO CSW Survey on CSW Working Methods

Direct Link to Full 50-Page NGO CSW Report:

CSW_WORKING_METHODS_SURVEY_RESULTS.pdf (mcusercontent.com)

Извор: WUNRN – 08.06.2021

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар