Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Economic Abuse Victims-Survivors: The Cost of COVID-19 - Impact & Statistics

Direct Link to Full 2-PAGE Document:

https://survivingeconomicabuse.org/wp-content/uploads/2021/04/SEA-covid-stats-04-2021.pdf

Извор: WUNRN – 14.06.2021

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар