Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Impact of COVID-19 on Women & Girls with Disabilities

Direct Link to Full 68-Page Publication:

The Impact of COVID-19 on Women and Girls with Disabilities (womenenabled.org)

Извор: WUNRN – 16.06.2021

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар