Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

COVID-9 Crisis & the Informal Economy

WIEGO -Women in Informal Employment

    Globalizing & Organizing

 Direct Link to Full 28-Page Document:

IDRC-WIEGO COVID-19 Study Round 1 Global Summary for web_0.pdf

Извор: WUNRN – 22.07.2021

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар