Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Trafficking in Persons Report 2021- Country Narratives Included

Direct Link to Full 646-Page Report:

TIP_Report_Final_20210701.pdf (state.gov)

 Country Narratives Begin on Page 75.

Извор: WUNRN – 24.07.2021

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар